Python While Loop Tutorial - Przykładowa instrukcja Do While True

Pętle to sekwencja instrukcji wykonywanych do momentu spełnienia warunku. Zobaczmy, jak działają pętle while w Pythonie.

Co to są pętle?

Jeśli uczysz się kodować, pętle są jednym z głównych pojęć, które powinieneś zrozumieć. Pętle pomagają wykonać sekwencję instrukcji, dopóki warunek nie zostanie spełniony.

W Pythonie istnieją dwa główne typy pętli.

  • Do pętli
  • Podczas pętli

Oba te typy pętli mogą być używane do podobnych działań. Ale kiedy nauczysz się pisać wydajne programy, będziesz wiedział, kiedy czego używać.

W tym artykule przyjrzymy się pętlom while w Pythonie. Aby dowiedzieć się więcej o pętlach for, zapoznaj się z tym artykułem opublikowanym niedawno na freeCodeCamp.

While Loops

Koncepcja pętli while jest prosta: gdy warunek jest prawdziwy -> Uruchom moje polecenia.

Pętla while sprawdzi warunek za każdym razem, a jeśli zwróci wartość „prawda”, wykona instrukcje zawarte w pętli.

Zanim zaczniemy pisać kod, spójrzmy na schemat blokowy, aby zobaczyć, jak to działa.

Teraz napiszmy trochę kodu. Oto jak napisać prostą pętlę while, aby wydrukować liczby od 1 do 10.

#!/usr/bin/python x = 1 while(x <= 10): print(x) x = x+1

Jeśli spojrzysz na powyższy kod, pętla będzie działać tylko wtedy, gdy x będzie mniejsze lub równe 10. Jeśli zainicjujesz x jako 20, pętla nigdy nie zostanie wykonana.

Oto wynik pętli while:

> python script.py 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pętla Do-While

Istnieją dwie odmiany pętli while - while i do-While. Różnica między nimi polega na tym, że do-while działa przynajmniej raz.

Pętla while może nawet nie zostać wykonana raz, jeśli warunek nie zostanie spełniony. Jednak funkcja do-while zostanie uruchomiona raz, a następnie sprawdzi warunek dla kolejnych pętli.

Pomimo tego, że jest obecny w większości popularnych języków programowania, Python nie ma natywnej instrukcji do-while. Ale możesz łatwo emulować pętlę do-while, używając innych podejść, takich jak funkcje.

Wypróbujmy podejście „do-while”, umieszczając polecenia w funkcji.

#!/usr/bin/python x = 20 def run_commands(): x = x+1 print(x) run_commands() while(x <= 10): run_commands()

Powyższy kod uruchamia raz funkcję „run_commands ()” przed wywołaniem pętli while. Po uruchomieniu pętli while funkcja „run_commands” nigdy nie zostanie wykonana, ponieważ x jest równe 20.

Podczas gdy - Inaczej

Możesz dodać instrukcję „else”, która zostanie uruchomiona, jeśli warunek pętli nie powiedzie się.

Dodajmy jeszcze warunek do naszego kodu, aby wydrukować „Gotowe” po wydrukowaniu liczb od 1 do 10.

#!/usr/bin/python x = 1 while(x <= 10): print(x) x = x+1 else: print("Done")

Powyższy kod najpierw wypisze liczby od 1 do 10. Gdy x wynosi 11, warunek while zawiedzie, wywołując warunek else.

Instrukcja Single Line While

Jeśli masz tylko jedną linię kodu w pętli while, możesz użyć składni jednowierszowej.

#!/usr/bin/python x = 1 while (x): print(x)

Nieskończone pętle

Jeśli nie będziesz ostrożny podczas pisania pętli, utworzysz nieskończone pętle. Nieskończone pętle to te, w których warunek jest zawsze prawdziwy.

#!/usr/bin/python x = 1 while (x >= 1): print(x)

Powyższy kod jest przykładem nieskończonej pętli. Nie ma polecenia zmiany wartości x, więc warunek „x jest większe lub równe 1” jest zawsze prawdziwy. To sprawi, że pętla będzie działać wiecznie.

Zawsze bądź ostrożny podczas pisania pętli. Mały błąd może doprowadzić do nieskończonej pętli i spowodować awarię aplikacji.

Kontrola pętli

Na koniec przyjrzyjmy się, jak kontrolować przepływ pętli podczas jej działania.  

Podczas pisania aplikacji ze świata rzeczywistego często napotykasz scenariusze, w których musisz dodać dodatkowe warunki, aby pominąć pętlę lub wyrwać się z pętli.

Złamać

Przyjrzyjmy się, jak wyjść z pętli, gdy warunek jest prawdziwy.

#!/usr/bin/python x = 1 while (x <= 10): if(x == 5): break print(x) x += 1

W powyższym kodzie pętla zatrzyma wykonywanie, gdy x wynosi 5, mimo że x jest większe lub równe 1.

Kontyntynuj

Oto inny scenariusz: powiedz, że chcesz pominąć pętlę, jeśli zostanie spełniony określony warunek. Jednak chcesz kontynuować kolejne wykonania, aż główny warunek while stanie się fałszywy.

W tym celu możesz użyć słowa kluczowego „kontynuuj”, na przykład:

#!/usr/bin/python x = 1 while (x <= 10): if(x == 5): x += 1 continue print(x)

W powyższym przykładzie pętla będzie drukować od 1 do 10, z wyjątkiem 5. Gdy x wynosi 5, pozostałe polecenia są pomijane, a przepływ sterowania powraca do początku programu while.

Podsumowanie

Pętle to jeden z najbardziej przydatnych elementów programowania, z którego będziesz korzystać na co dzień.

For i while to dwie główne pętle w Pythonie. Pętla while ma dwa warianty, while i do-while, ale Python obsługuje tylko tę pierwszą.

Możesz kontrolować przebieg programu za pomocą poleceń „przerwa” i „kontynuuj”. Zawsze uważaj na przypadkowe tworzenie nieskończonych pętli.

Regularnie piszę na takie tematy jak sztuczna inteligencja i cyberbezpieczeństwo. Jeśli podobał Ci się ten artykuł, możesz przeczytać mój blog tutaj.