Jak skonfigurować środowisko wirtualne Python w systemie Ubuntu 20.04

Niedawno dostałem „nowego” laptopa - Lenovo x270 (yay)! I znowu musiałem skonfigurować wirtualne środowisko Pythona. Więc oczywiście szukałem rozwiązania w Google, aby znaleźć mój wcześniej napisany artykuł na ten sam temat!

Dlatego w tym artykule zaktualizuję instrukcje w oparciu o moją nowo zdobytą wiedzę.

Pozwólcie, że wam powiem, jest to łatwiejsze niż wcześniej, ponieważ zamierzamy zrobić tylko dwie rzeczy:

  • Zainstaluj virtualenvwrapper
  • Edytuj plik .bashrc

Wymagania wstępne

W tym artykule pokażę, jak skonfigurować virtualenvwrapper za pomocą pip3 (pip dla Pythona 3). Nie będziemy używać Pythona 2, ponieważ nie jest już obsługiwany.

Aby ukończyć ten samouczek, potrzebujesz komputera z zainstalowanym systemem Ubuntu 20.04 i połączeniem internetowym. Przydałaby się również pewna wiedza na temat terminala i edytora Vima.

Konfigurowanie środowiska wirtualnego

Teraz otwórz terminal w katalogu domowym, klikając prawym przyciskiem myszy i wybierając opcję „Otwórz w terminalu”. Możesz także jednocześnie nacisnąć klawisze CTRL, ALT i T na klawiaturze, aby automatycznie otworzyć aplikację Terminal.

Najpierw musisz utworzyć specjalny katalog, w którym będą przechowywane wszystkie środowiska wirtualne. Więc idź dalej i utwórz nowy ukryty katalog o nazwie virtualenv:

mkdir .virtualenv

pip3

Teraz powinieneś zainstalować pip dla Python3:

sudo apt install python3-pip

Potwierdź instalację pip3:

pip3 -V

virtualenvwrapper

virtualenvwrapper to zestaw rozszerzeń dla virtualenv. Udostępnia polecenia, takie jak mkvirtualenv, lssitepackages, a zwłaszcza workon do przełączania między różnymi środowiskami virtualenv.

Zainstaluj virtualenvwrapper przez pip3:

pip3 install virtualenvwrapper

bashrc plik

Zamierzamy zmodyfikować Twój plik .bashrc, dodając wiersz, który dostosuje każde nowe środowisko wirtualne do korzystania z Pythona 3. Wskażemy środowisko wirtualne na katalog, który utworzyliśmy powyżej (.virtualenv), a także wskażemy lokalizacje virtualenv i virtualenvwrapper.

Teraz otwórz plik .bashrc za pomocą edytora Vim:

vim .bashrc

Jeśli nadal nie korzystałeś z Vima lub nie masz go zainstalowanego na swoim komputerze, zainstaluj go teraz. Jest to jeden z najczęściej używanych edytorów Linuksa i nie bez powodu.

sudo apt install vim

Po zainstalowaniu Vima otwórz plik .bashrc, wpisując rozszerzenie vim .bashrcpolecenie w terminalu. Przejdź na dół pliku .bashrc, naciśnij literę i, aby przejść do trybu wstawiania w Vimie i dodaj te wiersze:

#Virtualenvwrapper settings: export WORKON_HOME=$HOME/.virtualenvs VIRTUALENVWRAPPER_PYTHON=/usr/bin/python3 . /usr/local/bin/virtualenvwrapper.sh 

Po zakończeniu naciśnij klawisz esc , a następnie wpisz : wq i naciśnij enter. To polecenie zapisze plik i zamknie Vima.

Teraz musisz ponownie załadować skrypt bashrc. Można to zrobić na dwa sposoby - zamknąć i ponownie otworzyć terminal lub wykonać to polecenie w terminalu:

source ~/.bashrc

Aby utworzyć środowisko wirtualne w Python3 i natychmiast je aktywować, użyj tego polecenia w swoim terminalu:

mkvirtualenv name_of_your_env

Aby dezaktywować środowisko, użyj polecenia dezaktywuj.

Aby wyświetlić wszystkie dostępne środowiska wirtualne, użyj polecenia workon lub lsvirtualenv (lsvirtualenv pokaże ten sam wynik co workon, ale w bardziej wyszukany sposób) w swoim terminalu:

workon
lsvirtualenv

Aby aktywować jedno określone środowisko, użyj workon + nazwa swojego środowiska:

workon name_of_your_env

Istnieje kilka przydatnych poleceń, których możesz kiedyś potrzebować:

Rmvirtualenv usunie określone środowisko wirtualne znajdujące się w katalogu .virtualenv.

rmvirtualenv name_of_your_env

Cpvirtualenv skopiuje istniejące środowisko wirtualne do nowego środowiska wirtualnego i aktywuje je.

cpvirtualenv old_virtual_env new_virtual_env

Dobra robota! Utworzyłeś już pierwsze izolowane środowisko Python 3.

Dziękuję za przeczytanie!

Sprawdź więcej takich artykułów na moim profilu freeCodeCamp, profilu Medium i innych ciekawych rzeczach, które tworzę na mojej stronie GitHub.