Nowa linia w Pythonie i jak drukować w Pythonie bez znaku nowej linii

Witamy! Znak nowego wiersza w Pythonie jest używany do oznaczania końca wiersza i początku nowego wiersza. Znajomość sposobu korzystania z niego jest niezbędna, jeśli chcesz drukować dane wyjściowe na konsoli i pracować z plikami.

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jak zidentyfikować znak nowego wiersza w Pythonie.
  • Jak znak nowego wiersza może być używany w łańcuchach i instrukcjach drukowania.
  • Jak można pisać instrukcje print, które nie dodają znaku nowego wiersza na końcu łańcucha.

Zaczynajmy! ✨

🔹 Znak nowej linii

Nowy znak linii w Pythonie to:

Składa się z dwóch znaków:

  • Ukośnik odwrotny.
  • List n.

Jeśli zobaczysz ten znak w ciągu, oznacza to, że bieżąca linia kończy się w tym miejscu, a nowa linia zaczyna się zaraz po niej:

Możesz również użyć tego znaku w f-stringach :

>>> print(f"Hello\nWorld!")

🔸 Znak nowego wiersza w instrukcjach drukowania

Domyślnie instrukcje print dodają znak nowego wiersza „za kulisami” na końcu łańcucha.

Lubię to:

Dzieje się tak, ponieważ zgodnie z dokumentacją Pythona:

Domyślna wartość endparametru funkcji wbudowanej printto \n, więc do ciągu dodawany jest znak nowego wiersza.

💡 Wskazówka: Dołącz oznacza „dodaj do końca”.

Oto definicja funkcji:

Zwróć uwagę, że wartość endis \n, więc zostanie dodana na końcu łańcucha.

Jeśli używasz tylko jednej instrukcji print, nie zauważysz tego, ponieważ zostanie wydrukowana tylko jedna linia:

Ale jeśli używasz kilku instrukcji print jedna po drugiej w skrypcie Pythona:

Wynik zostanie wydrukowany w osobnych wierszach, ponieważ \nzostał dodany „za kulisami” na końcu każdego wiersza:

🔹 Jak drukować bez nowej linii

Możemy zmienić to domyślne zachowanie, dostosowując wartość endparametru printfunkcji.

Jeśli użyjemy wartości domyślnej w tym przykładzie:

Widzimy wynik wydrukowany w dwóch wierszach:

Ale jeśli dostosujemy wartość endi ustawimy ją na" "

Na końcu ciągu zostanie dodana spacja zamiast znaku nowego wiersza \n, więc wynik dwóch instrukcji print zostanie wyświetlony w tym samym wierszu:

Możesz użyć tego do wydrukowania sekwencji wartości w jednym wierszu, jak w tym przykładzie:

Wynik to:

💡 Wskazówka: Dodajemy instrukcję warunkową, aby upewnić się, że przecinek nie zostanie dodany do ostatniej liczby sekwencji.

Podobnie możemy użyć tego do wydrukowania wartości iterowalnych w tej samej linii:

Wynik to:

🔸 Znak nowej linii w plikach

Znak nowego wiersza \nrównież znajduje się w plikach, ale jest „ukryty”. Kiedy widzisz nowy wiersz w pliku tekstowym, \nzostał wstawiony znak nowego wiersza .

Możesz to sprawdzić, czytając plik za pomocą .readlines(), na przykład:

with open("names.txt", "r") as f: print(f.readlines())

Wynik to:

Jak widać, pierwsze trzy wiersze pliku tekstowego kończą się znakiem nowego wiersza, \nktóry działa „za kulisami”.

💡 Wskazówka: Zauważ, że tylko ostatnia linia pliku nie kończy się znakiem nowego wiersza.

🔹 Podsumowując

  • Znakiem nowego wiersza w Pythonie jest \n. Służy do wskazania końca wiersza tekstu.
  • Możesz drukować łańcuchy bez dodawania nowej linii za pomocą end = , który jest znakiem, który zostanie użyty do oddzielenia linii.

Naprawdę mam nadzieję, że spodobał Ci się mój artykuł i okazał się pomocny. Teraz możesz pracować z nowym znakiem linii w Pythonie.

Sprawdź moje kursy online. Obserwuj mnie na Twitterze. ⭐️